Komentarzy: 2

 1. napisał(a):

  ceteris paribus to wielkie uproszczenie, ale oddaje sens popytu i podaży

  15 września 2007
  Odpowiedz
 2. napisał(a):

  Ceteris paribus nie oddaje sensu popytu i podaży ani żadnego innego zjawiska ekonomicznego. To po prostu założenie o niezmienności czynników innych niż badany, przyjęte w celu określenia wielkości jego wpływu na określone zjawisko. Założenie takie jest stosowane nie tylko przy funkcjach popytu i podaży, ale również przy innych analizach ekonomicznych. Pomaga ono (do pewnego stopnia) zrozumieć zjawiska ekonomiczne, ale w żadnym wypadku ich nie wyjaśnia. Do tego służą modele, w których to założenie jest używane.

  15 września 2007
  Odpowiedz